Cơ Sở 5

47 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội.

Hotline:(0877122888)

Tham khảo thêm tại:

TSF Thai Street Food 48 Nguyễn Văn Lộc | Hà Đông | Facebook