TỔNG HỢP ƯU ĐÃI THÁNG 06

1. Tại cơ sở TSF 88 Vũ Phạm Hàm
Đối với hội viên TSF
 • Giảm 20% tổng hóa đơn T2 hàng tuần.
 • Giảm 10% tổng hóa đơn T3 – CN.
 • Giảm 15% tổng hóa đơn tháng sinh nhật hội viên.
 • Tặng gói trang trí tiệc sinh nhật đối với các nhóm đông từ 12 người trở lên.
Ưu đãi khác
 • Giảm 10% tổng hóa đơn đối với khách hàng đặt bàn qua ứng dụng Pasgo.
 • Miễn phí phòng VIP với đoàn đông từ 15 người.
2. Tại cơ sở TSF 57 Bùi Thị Xuân và TSF 6 Khúc Thừa Dụ
Đối với hội viên TSF
 • Tặng gói trang trí tiệc sinh nhật đối với các nhóm đông từ 12 người trở lên.
 • Giảm 10% tổng hóa đơn đối với khách hàng lần đầu đăng ký hội viên trong tháng.
 • Giảm 10% tổng hóa đơn trong thời gian 3 ngày (trước hoặc sau ngày sinh nhật hội viên).
Ưu đãi khác
 • Giảm 10% tổng hóa đơn đối với khách hàng đặt bàn qua ứng dụng Pasgo.
 • Miễn phí phòng VIP với đoàn đông từ 15 người.

Lưu ý: Các ưu đãi giảm giá không áp dụng đồng thời.

Chia sẻ

Tin tức khác